Storwartz Leirskole

Storwartz leirskole på Røros

Storwartz leirskole ligger på rundt 860 moh oppe på Rørosvidda i et område hvor det har vært gruvedrift i mer enn 300 år. Noen kilometer unna ligger bergstaden Røros, med sin intime trehusbebyggelse og alle sine kulturminner fra gruvetida. Et sted du ikke finner maken til. Både Storwartz og Røros står på UNESCOs liste over verneverdige steder. Øst for Røros mot Femunden, ligger rikmannssetra Møllmannsdalen omgitt av grov furuskog, små tjern og spor etter istida. Naturen og omgivelsene på Storwartz er helt unik. Med tydelige og godt ivaretatte deler av gruvedriften er det lett å se for seg hvordan livet var her oppe for 100 år siden. Ved å trekke tråder tilbake i tida, vil vi lettere sette vår egen tid i perspektiv - på godt og vondt.

Storwartz Leirskole vil gjerne gi kunnskap gjennom naturopplevelser, gode rammer for å utvikle sosial kompetanse og nå kompetansemål gjennom tverrfaglig arbeid. Dersom skoler har spesielle ønsker kan planene endres. Vi kan tilby f.eks.:

 • Samisk kultur og reindrift, besøk hos Rørosrein

 • Hundekjøring

 • Vintertur til Møllmannsdalen


Storwartz leirskole eies av Miljøverndepartementet og drives av Kjersti Hægstad og Rørosmuseet. Vi kan ta i mot inntil 55 elever pr uke.

Sesonger

Leirskole høst:

På Røros varer barmarksesongen fra skolestart i august og frem til høstferien, og fra siste del av mai til skoleslutt i juni. Kanopadling i Mølmannsdalen er populært-og til tider vått. Leting etter malm i de gamle slagghaugene etter et besøk i Olavsgruva er spennende og lærerikt for elevene.

Barmarkstema kan være:

 • Fjellvidde med gamle gruver

 • Geologi

 • Besøk på fraflytta rikmannsseter

 • Spor etter istida

 • Bergstaden - en spennende kulturby

 • Orientering

 • Førstehjelp

Leirskole vinter:

På Røros har vi heldigvis en lang og stabil vinter. Det er fine skiområder i umiddelbar nærhet til leirskolen og fine fiskevann for isfisking. Løypene for hundekjørerne passerer rett ved leirskolen. Den mest aktuelle vintersesongen er fra midten av februar og frem til mai. Undervisningen vinterstid vil stort sett foregå i de samme områdene som på barmark. Støvler og fjellsko er byttet ut med ski og skisko - og malmleting er byttet ut med aktiviteter som isfiske og snøhulegraving.

Snø - /vintertema kan være:

 • Vinter på vidda

 • Skimoro og bålkos

 • Hundekjøring

 • Isfiske og snøhulegraving

 • Isbading

 • Gruvetur

 • Bergstaden - en spennende kulturby

 • Førstehjelp

 • Orientering