Storwartz Leirskole

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Storwartz leirskole på Røros

Storwartz leirskole ligger oppe på Rørosvidda i et område hvor det har vært gruvedrift i mer enn 300 år. Noen kilometer unna ligger bergstaden Røros, med sin intime trehusbebyggelse og alle sine kulturminner fra gruvetida. Et sted du ikke finner maken til. Både Storwartz og Røros står på UNESCOs liste over verneverdige steder. Øst for Røros mot Femunden, ligger rikmannssetra Møllmannsdalen omgitt av gorv furuskog, små tjern og spor etter istida. Naturen er helt unik naturen på fjellet ved Storwartz ved å trekke tråder tilbake i tida, vil vi lettere sette vår egen tid i perspektiv - på godt og vondt.

Storwartz Leirskole vil gjerne gi kunnskap gjennom naturopplevelser, gode rammer for å utvikle sosial kompetanse og nå kompetansemål gjennom tverrfaglig arbeid. Dersom skoler har spesielle ønsker kan planene endres. Vi kan tilby f.eks.:

 • Samisk kultur og reindrift, besøk hos Rørosrein

 • Flere opplegg rundt geologi

 • Falkberget og hans forfatterskap

 • Vintertur til Møllmannsdalen


Storwartz leirskole eies av Miljøverndepartementet og drives av Kristin Thorsen og Rørosmuseet. Vi kan ta i mot inntil 55 elever pr uke.

Sesonger

Barmark

På Røros varer barmarksesongen fra skolestart i august til første uka i oktober, og fra siste del av mai til skoleslutt i juni. Barmarkstema kan være:

 • Fjellvidde med gamle gruver

 • Geologi

 • Besøk på fraflytta rikmannsseter

 • Spor etter istida

 • Bergstaden - en spennende kulturby

Snø / vinter

Noen vil ha det til at Røros har 9 måneder med snø og 3 måneder med dårlig sledeføre! Dette er å overdrive, men lang stabil vinter har vi. Her regner ikke snøen bort sjøl om det kommer en mildværsperiode. Den mest aktuelle vintersesongen er fra midten av februar til midten av april. Undervisningen vinterstid vil stort sett foregå i de samme områdene som på barmark. Støvler og fjellsko er byttet ut med skisko - og malmleting er byttet ut med aktiviteter som isfiske og nødhulegraving. Snø - /vintertema kan være:

 • Vinter på vidda

 • Skimoro og bålkos

 • Hundekjøring

 • Isfiske og snøhulegraving

 • Gruvetur

 • Bergstaden - en spennende kulturby